Unusual - Aiden Ward - John Thomas - 2021 - Extreme, Dildo